Ordföljd
På svenska kommer orden alltid i en bestämd ordning. Ordningen visar vad man vill säga.
När du berättar något är verbet alltid ord nummer två i meningen.
1
2

Jag
Han
läser
ska
en bok.
gå till skolan.

Inte
Ordet inte kommer nästan alltid direkt efter första verbet
1
2


Jag
han
läser
ska
inte
inte
en bok.
gå till skolan.